Kontakt
Find mig
Skriv til mig
 
Psykologcentret i Sundhedshuset i Brovst |  Sygehusvej 6E, 9460 Brovst
Tlf.: 26 16 63 43  |  Mail: kontakt@mettewintherjoergensen.dk

HVORFOR SØGE PSYKOLOG?

Psykolog i AalborgNår livet er vanskeligt:
Det kan føles uoverskueligt at fortsætte. Måske opleves situationen vanskelig, og hverken familie eller venner kan være behjælpelige. Det kan være en fordel at tale med en udenforstående og objektiv person. På baggrund af sine kompetencer, kan en psykolog bidrage med nye perspektiver, dybere indsigt og større forståelse i forhold til sig selv. Det kan føre til større valgfrihed i livet og mod på at gå nye veje.
 
En psykolog kan hjælpe, ved et ønske om indsigt:
Til tider kan man stå uforstående overfor ens egne eller andre menneskers reaktioner. Måske er der bestemte områder af tilværelsen, der ikke giver mening. Samtaler med en psykolog kan være en hjælp til at undersøge sådanne problemer på en måde, så man opnår større viden og forståelse af sig selv og af andre. Det kan medvirke til forandringer af ens egen tilværelse og livsførelse.
 
Forbedring og forandring:
Nogle gange er der brug for assistance til at finde nye veje at gå eller nye måder at anskue eller takle det eksisterende. En psykolog kan være en katalysator for at nå nærmere hen mod at leve det liv, man ønsker.