Kontakt
Find mig
Skriv til mig
 
Psykologcentret i Sundhedshuset i Brovst |  Sygehusvej 6E, 9460 Brovst
Tlf.: 26 16 63 43  |  Mail: kontakt@mettewintherjoergensen.dk

ACT/kognitiv adfærdsterapi

ACT er en udvidelse inden for kognitiv adfærdsterapi.Hvad er det?

ACT står for Acceptance and commitment Therapy. Det er en udvidelse indenfor kognitiv adfærdsterapi og forenes med principperne indenfor mindfulness.
 

Hvad handler kognitiv adfærsterapi om?

En del af omdrejningspunktet er tanker og deres indvirkning og sammenspil med følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Som noget nyt er fokus ikke på tankernes indhold men rettere på deres funktion, og på hvorvidt denne er hensigtsmæssig set i forhold til den enkelte persons værdier.
 

Hvordan?

Under samtaler arbejdes der med at beskrive, tilnærme sig og fastholde de værdier, den enkelte person har valgt som vigtige i tilværelsen. I den kognitive adfærdsterapi proces tydeliggøres de reaktionsmønstre og tanker, der er medvirkende til at forhindre vedkommende i at leve ifølge sine værdier, og som i mange tilfælde virker til at forøge den enkeltes smerte. Ofte er disse mønstre ikke bevidste, men helt automatiske reaktioner på ét eller andet ubehag. Denne automatiske reaktion har ofte som omdrejningspunkt at undgå ubehagelige følelser, tanker eller fornemmelser. Accept handler om at blive bevidst om egne ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser - se dem som det, de er - for at bremse automatikken og give mulighed for at agere anderledes og mere i overensstemmelse med værdier.
 
Commitment drejer sig om at være villig til at undersøge og vedblive at erfare, det der er, også selvom det kan være vanskeligt. Funktionen af dette er at åbne for muligheden for større fleksibilitet og handlemuligheder, der bidrager til at leve i overensstemmelse med det, der er vigtigt for den enkelte.